CatPL Associació

 

catpl-cabecera.jpegcatpl-cabecera.jpeg

Som la organització de les empreses independents que treballen al sector del Programari Lliure (P.L.) a Catalunya, on som actualment l’únic representant patronal dins d’aquest àmbit.
Entre els primers propòsits de CatPL figura difondre l’ús corporatiu del P.L. afavorint la seva implantació a la empresa, tan pública com privada.

_________________________
Què és CatPL?
_________________________

CatPL és la única associació patronal catalana d’empreses que, dins la seva estratègia de negoci, inclouen el programari lliure.

_________________________
Quines són les empreses que poden formar part de CatPL?
_________________________

Poden associar-se a CatPL totes aquelles empreses o professionals en règim d’autònoms que estiguin radicades a Catalunya i que ofereixin serveis, eines o productes basats en el programari lliure.

________________________
Quin són els objectius de CatPL?
_________________________

1- Fer difusió de les possibilitats que les tecnologies basades en programari lliure ofereixen a les empreses i administracions públiques.
2- Donar a conèixer les empreses catalanes i les seves capacitats per donar serveis professionals de qualitat al voltant del programari lliure.
3- Obtenir el recolzament necessari per part de l’administració pública i una posició d’influència dins l’entorn empresarial.
4- Fomentar que les empreses associades comparteixin serveis i projectes, de manera que es pugui crear un clúster d’empreses de programari lliure a Catalunya.

________________________
Quins serveis donen les empreses de CatPL?
_________________________

• Assessoria tecnològica, disseny d’arquitectures, selecció de solucions i models d’adopció de programari lliure.
• Implantació de solucions personalitzades, integració amb altres sistemes i solucions.
• Suport, manteniment i evolució de les solucions.
• Formació
• Explotació dels sistemes

Composició de la Junta

President

›› Albert Calvet

President d´Honor

›› Antonio Rodríguez, Degà del COEIC

Vice presidents

›› Jordi Vilanova
›› Juanjo Jiménez

Secretari

›› Francisco Vargas

Tresorer

›› Valentí Jove

Vocal

››Francesc Casals

Delegat d´empreses

›› Paul Reverter

Delegat d´events

›› Francisco Garrido

Delegat de tecnologia i web

›› Joan Ferrer

Director/Gerent

›› Alfons Rubio

Línes d´actuació

CatPL, seguint el model de la triple hèlix impulsa la relació col·laborativa i de coordinació entre les entitats no lucratives, PIMES, grans empreses (Programari, Maquinari i integradores) i les administracions públiques.

És per això que ha impulsat la creació de la FEDERACIÓ ESPANYOLA D’ASSOCIACIONS D’EMPRESES DE PROGRAMARI LLIURE (PIMES) , EL CENTRE D’EXCEL·LÈNCIA (Grans empreses) i BARCELONA FREE SOFT (Administracions públiques i entitats)

A més, CatPL participa de:

›› Associació afí al Col·legi Oficial d’enginyeria en informàtica de Catalunya

›› Membre del “Consell Assessor del COEIC”

›› Impulsora d’ASOLIF- FEDERACIÓ ESPANYOLA D’ASSOCIACIONS D’EMPRESES DE PROGRAMARI LLIURE i membre del GRUP PROMOTOR

›› Impulsora de la CONFEDERACIÓ EUROPEA D’ASSOCIACIONS D’EMPRESES DE PROGRAMARI LLIURE

›› Col·laboradora del LLIBRE BLANC DEL PROGRAMARI LLIURE

›› Membre Promotor del CENTRE D’EXCEL·LÈNCIA DE PROGRAMARI LLIURE

›› Patró de la Fundació BARCELONA FREE SOFT En constitució.

›› Té acords estratègics amb les principals empreses de distribucions de programari lliure, multinacionals del sector i administracions públiques.

›› Participa en el grup de treball que està definint el Full de Ruta sobre Programari lliure del CTTI de la Generalitat de Catalunya.

›› Participa en el grup de treball format per la UNIVERSITAT DE LLEIDA, APPLUS I BCN FREE SOFT que està definint una certificació d’empreses de programari lliure.

›› Participa com assessor en el Grup de treball sobre Programari lliure, innovació i PIMES que està realitzant la Generalitat de Catalunya.

›› CatPL està present mitjançant les seves empreses associades en els principals projectes internacionals i estatals de programari lliure